Monumenten, beschermd stadsgezicht en duurzaamheid

Monumenten, beschermd stadsgezicht en duurzaamheid

Zonnepanelen en zonnecollectoren     De kern van het beleid is om zonnepanelen en zonnecollectoren toe te staan waar dat kan, maar uit te sluiten waar dit inbreuk heeft op de erfgoedwaarden en de beeldkwaliteit. Om te komen tot een goede afweging zijn meerdere...