Monumenten, beschermd stadsgezicht en duurzaamheid
De gemeente Geertruidenberg heeft een groot aantal monumenten vooral in de historische kern van Geertruidenberg. Eigenaren van deze monumenten komen regelmatig met vragen over de mogelijkheden om hun panden te verduurzamen. De gemeente Geertruidenberg heeft daartoe beleid ontwikkeld voor zowel het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren en voor ventilatie- en luchtbehandelingsmaatregelen voor monumenten, binnen het beschermde stadsgezicht.

Zonnepanelen en zonnecollectoren

 

 

De kern van het beleid is om zonnepanelen en zonnecollectoren toe te staan waar dat kan, maar uit te sluiten waar dit inbreuk heeft op de erfgoedwaarden en de beeldkwaliteit. Om te komen tot een goede afweging zijn meerdere voorwaarden geformuleerd. Ook hangen de mogelijkheden onder andere samen met de locatie en met de monumentale waarde van het pand. Een uitgebreide toelichting vindt u op:

Ventilatie- en luchtbehandelingsmaatregelen

 

Geertruidenberg had voorheen geen specifiek beleid voor ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties (inclusief airco-installaties). De Commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen de Monumentencommissie c.q. Welstandscommissie) beoordeelde per geval of deze installaties aanvaardbaar zijn. Uitgangspunt is dat installaties geen onevenredige afbreuk mogen doen aan monumentale en beeldbepalende waarden en waarden van beschermd stadsgezicht. Met dit beleid komt er een meer duidelijk toetsingskader.