Duurzaam ondernemen

De gemeente Geertruidenberg is een ondernemende gemeente. Met grote bedrijventerreinen, een brede diversiteit aan ondernemers en actieve ondernemers netwerken. Binnen de energietransitie is er voor het bedrijfsleven een belangrijke rol weggelegd. Ondernemers staan voor grote uitdagingen want ook bedrijven moeten op termijn CO2-neutraal werken. Tegelijkertijd kunnen bedrijven dankzij creatieve en innovatieve oplossingen bijdragen aan de energietransitie.

Actuele thema’s voor bedrijven

Een hand met een telefoon
Icoontje van lamp

Zakelijk energieloket

Samen met het regionaal energieloket heeft de gemeente Geertruidenberg, het zakelijk energieloket ingericht. Dit loket voor bedrijven, biedt advies en informatie over energiebesparing, subsidies, wetgeving en over het grootschalig opwekken van elektriciteit.

Iedere sector of branche heeft mogelijkheden om te verduurzamen. Kijk welke maatregelen jij kunt nemen en welke subsidies er zijn. Bezoek

Kantoren en werkplekken

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een oppervlakte vanaf honderd vierkante meter een geregistreerd Energielabel C hebben. Anders mag het gebouw niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente Geertruidenberg wil samen met ondernemers werken aan het behalen van deze doelen.

Zonnepanelen

Met tienduizenden vierkante meters aan bedrijfsoppervlak is er in de gemeente Geertruidenberg veel ruimte voor zonnepanelen. Ondernemers geven bovendien aan dat ze daarin graag investeren. Helaas is de huidige netcapaciteit onvoldoende waardoor de groei in zonnepanelen voor bedrijven nu is beperkt. Samen met netbeheerder Liander werkt de gemeente Geertruidenberg aan oplossingen hiervoor. Want zonne-energie wordt alleen maar belangrijker en de bedrijfsdaken kunnen hieraan flink bijdragen.

Euro's op tafel
Icoontje van verwarming

SDE++ subsidie

Heb je plannen een installatie te bouwen waardoor minder CO2 vrijkomt dan bij de standaard toegepaste systemen voor elektriciteit-, warmte- en gasproductie? Of wil je een installatie realiseren om CO2 af te vangen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++.

Productie en recycling

Voor de productie van elk product of voedingsmiddel vraagt grondstoffen en energie. Recycling van materialen en een lager energieverbruik met duurzame energie, dat is de toekomst. Veel bedrijven werken daar al aan. Duurzaam Geertruidenberg komt graag met die bedrijven in contact zodat hun verhalen andere ondernemers kunnen inspireren en helpen.

Heb jij een succesverhaal dat je graag met anderen wilt delen? Stuur dan e-mail naar

Vergroenen bedrijventerreinen

Wie duurzaam onderneemt, heeft ook aandacht voor de productieomgeving. Binnen en ook buiten de bedrijfsmuren. Het bedrijfsterrein vergroenen heeft impact op de uitstraling van het bedrijf. En omdat groen in tegenstelling tot steen en asfalt, veel waterberging biedt, heeft vergroening ook impact op het voorkomen van wateroverlast. Bovendien is het goed voor de biodiversiteit. Heb jij als ondernemer oog voor een groene werkomgeving?

Stichting Steenbreek maakte in opdracht van de provincie Zuid-Holland een informatief en inspirerend boekje. Lees het online. Of ga naar

Elektrische auto die oplaad
Icoontje van elektrische auto

Mobiliteit

De transitie naar elektrisch en waterstof is in volle gang. Steeds meer bedrijven kiezen voor elektrisch rijden voor de medewerkers. Daarnaast draagt het thuiswerken bij aan minder CO2-uitstoot. Een reden temeer om die optie open te houden, ook na het corona-tijdperk. De rol van de gemeente is om ervoor te zorgen dat er voldoende laadmogelijkheden in de gemeente beschikbaar zijn en dit samen met bedrijfsleven te regelen.