Planning

Stap voor stap gaan we met elkaar de gemeente aardgasvrij maken. De ene buurt sneller dan de andere.

Verkenningsbuurten (2021-2035)

Dit zijn buurten die mogelijk al op korte termijn aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Eerst zijn er verdiepende onderzoeken per buurt.

Natuurlijk tempo (2021-2050)

Oplossingen per gebouw, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Inwoners en ondernemers kiezen hun eigen tempo.

Middellange termijn of natuurlijk tempo (2030-2040)

Hier ziet de gemeente kansen of ontwikkelingen om op termijn met inwoners op in te spelen.

Lange termijn (2040-2050)

De meest lastige straten/huizen om aardgasvrij te krijgen, denk aan monumenten en de lintbebouwing met oude huizen.

Duurzaam verwarmen

Aardgas wordt in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer vervangen door een warmtenet, duurzaam gas of een warmtepomp.

Oplossingen per buurt

Per wijk in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer wordt naar de beste oplossing gekeken om van het aardgas te kunnen.

Buurtuitvoeringsplan

In een aantal wijken in de gemeente Geertruidenberg wordt gestart met een verkenning om van het aardgas af te gaan. Lees er meer over.