Buurtuitvoeringsplannen
Het klimaatakkoord is duidelijk. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Ook in de gemeente Geertruidenberg. Dat doen we buurt voor buurt en stap-voor-stap met de Buurtuitvoeringsplannen. In een Buurtuitvoeringsplan (BUP) staat uitgelegd op welk (collectief) duurzaam warmtealternatief een buurt overgaat. Dit kan bijvoorbeeld een warmtenet of warmtepomp zijn. In 2023 hebben we een start gemaakt met het schrijven van de buurtuitvoeringsplannen voor de buurten Geertruidenberg-West, Raasdonksveer-Zuid en Clusters langs de Donge.

Samen met inwoners

De keuze tot een ander warmtealternatief maken we samen met de inwoners. Hiervoor zijn we een participatietraject gestart. Het participatietraject bestaat uit buurtteam- en inwonersbijeenkomsten.

Buurtteambijeenkomsten

De inwoners van de drie verkenningsbuurten konden zich begin dit jaar opgeven voor het buurtteam. Het buurtteam is een klankbordgroep voor het buurtuitvoeringsplan. Dit betekent, dat zij actief meedenken. Het buurtteam komt regelmatig bij elkaar. Ze bespreken de laatste versies van het Buurtuitvoeringsplan en bepalen vervolgens de richting.

Inwonersbijeenkomsten

Inwoners, die geen actieve rol willen spelen binnen het buurtteam, maar wel op de hoogte willen blijven, kunnen aansluiten bij de inwonersbijeenkomsten. Verder halen we actief informatie op met bijvoorbeeld buurtenquêtes.

Waar staan we nu?

De buurtteamleden en de rest van de inwoners van de drie verkenningsbuurten zijn begonnen in maart en april met een startbijeenkomst. Deze bijeenkomst was vooral een kennismaking.

Na deze bijeenkomsten hebben we buurtpaspoorten gemaakt met daarin alle technische, demografische en sociale kenmerken van de buurt. In mei en juni presenteerden we de buurpaspoorten en bespraken verschillende warmtealternatieven. De buurtteamleden mochten in deze fase ook stemmen op de, volgens hun, beste warmtealternatieven voor de buurt. Alle opgehaalde informatie nemen we mee in een conceptversie van de BUP. De volgende maanden beginnen we aan een nieuwe fase. Tijdens deze fase proberen we te werken naar een definitief voorkeursalternatief voor alle drie de buurten.